ระบบตอบคำถาม Q/A ภาษาไทยอัตโนมัติ

โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Wikipedia และ Stanford Question Answering Dataset (SQuAD)

วิธีการใช้ : เลือกบทความและถามคำถามเกี่ยวกับบทความนั้น. คำตอบต้องเป็นส่วนนึงของบทความนะครับ


เลือกบทความ

Paragraph กรุณาใส่น้อยกว่า 500 ตัวอักษร